Greenports Nederland

Samen aan de slag
000.000

Greenports Nederland is opgericht om de regionale greenports te versterken en te verbinden op landelijke thema's in de tuinbouw. Greenports Nederland werkt aan het Tuinbouwakkoord met een horizon van 10 jaar. Deze is samen met de regionale greenports, het bedrijfsleven, overheden en onderwijs & kennisinstellingen opgesteld. Dit akkoord heeft geresulteerd in de Nationale Tuinbouwagenda met concrete afspraken, projecten en acties tussen tuinbouwpartners. Het eerste akkoord staat in het teken van 'koploper zijn in circulariteit en duurzaamheid'. Wij zien de tuinbouw als een koploper die oplossingen heeft voor de uitdagingen waaar de wereld voor staat in termen van feeding en greening the mega cities. 

Communicatie = LUSH

De gehele interne en externe communicatie van Greenports Nederland wordt verzorgd door Pauline. Dit houdt in het coordineren en organiseren van mailings, events, persberichten, websites en de tone of voice van Greenports Nederland. 

In de periode vanaf de COVID 19 crisis was het crisiscommunicatie team actief. Dit team informeerde de hele tuinbouwketen over de stand van zaken rondom de corona maatregelen en gaf belangrijke stakeholders dagelijks een update via de diverse mediakanalen.