Digitale meet up

Greenports Nederland
350

Het Tuinbouwakkoord weerspiegelt de gezamenlijke ambitie voor het tuinbouwcluster om een duurzame toekomst op te pakken. En toen was daar de coronacrisis. De crisis heeft de kwetsbaarheid van het tuinbouwcluster bloot gelegd. Zo zijn er veel vragen over de sterke internationale oriëntatie tuinbouw en de onzekere factoren naar de toekomst. Om het netwerk van Greenports Nederland goed en duidelijk te informeren over de laatste stand van zaken is er gekozen om een digitale meet up te produceren. Samen met twee leden van het Regieteam van de crisisorganisatie, Adri Bom en Jaap Bond, werd de kracht van het tuinbouwcluster besproken, en keek men terug op de afgelopen periode.

Online

Live events zijn tijdens COVID 19 helaas niet mogelijk. Om toch het netwerk van Greenports Nederland goed te informeren is gekozen om een uitzending te maken met daarin de hoofdrolspelers om actuele zaken toe te lichten. Pauline is aan de slag gegaan met het maken van een draaiboek waarin het hele programma van minuut tot minuut was beschreven. Ook de dagvoorzitter en gasten aan tafel en technische staf zijn vooraf uitvoerig gebriefd zodat de opnames vlekkeloos zouden verlopen. Samen met partner Generations uit 's-Gravenzande is een mooie uitzending verzorgd. Deze is hier terug te kijken.