Moderne Tuinbouw

Greenport Holland
000.000

De tuinbouw is één van de belangrijkste motoren van de Nederlandse economie. Om dat te kunnen blijven heeft Greenport Holland de gereedschapskist ontwikkeld om deze sector te kunnen versterken. Bij de aanpak in de tuinbouwgebieden om het teeltareaal te vernieuwen gaat om de juiste combinaties van instrumenten die zich in de gereedschapskist bevinden. Door het inzichtelijk maken van alle mogelijkheden die er zijn op het gebied van ruimtelijke ordening, financieel, markt, organisatie en wetgeving, kunnen betrokkenen snel keuzes maken en aan de slag met de modernisering van de tuinbouw. Voor het project Moderne Tuinbouw verzorgt LUSH alle communicatie. Hiervoor is een speciale website gemaakt, ModerneTuinbouw.nl met daarop alle informatie overzichtelijk weergegeven. Verder worden belanghebbenden geïnformeerd via persberichten, twitter, bijeenkomsten en andere media.